Profesionalni pristop, ki temelji na etičnih načelih, poklicni predanosti in prizadevanju za celovite rešitve.

Odvetniške storitve opravljamo z zastopanjem strank v civilnih, kazenskih in upravnih postopkih, na razpolago smo za sestavo raznovrstnih pravnih aktov in za pravno svetovanje v okviru pravnih posvetov.

Svojemu odvetniškemu poklicu smo predani in v okviru kontinuiranega strokovnega usposabljanja zasledujemo najvišjo raven kakovosti svojih storitev.

Delujemo na sedežu družbe v Kopru ter v okviru podružnice v Ljubljani.

Hvaležni smo, da lahko svoje kompetence in kreativnost povežemo z občutkom za človeka. Ta čut je pripomore k bolj poglobljenemu razumevanju problemov in boljšemu razreševanju izzivov, zaradi katerih smo tu. Verjamemo, da je moč v sodelovanju, pogum v znanju in rešitev v kombinaciji obojega.

Nina Cek, odvetnica in direktorica