STROKOVNI ČLANEK: Pojasnila dolžnost in privolitev po pojasnilu